De twintigjarige Lamarat Minar keert met zijn familie terug naar zijn geboortestreek in Marokko voor het huwelijk van zijn zus Rebekka met haar oom Mosa.

Op de vooravond van de bruiloft intdekt Lamarat dat Mosa ertussenuit geknepen is; zijn vader draagt hem op de deserterende bruidegom op te sporen. Door de alwetende taxichauffeur Chalid wordt hij naar de Spaanse kroonkolonie Melilliaar vervoerd, waar hij zijn oom in de lokale hoerenkast 'Lolita' in beschonken toestand aantreft. Uiteindelijk vindt de bruiloft alsnog plaats, zij het op onconventionele wijze en op een ongebruikelijke locatie...

Abdelkader Benali - Bruiloft aan zee